......................HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018......................

Lê Quốc Hội 
Tổng biên tập 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Trần Mạnh Dũng 
Phó Tổng biên tập 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Đỗ Đức Bình 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Anthony Charles 
Đại học Saint Mary's, Canada

Yea-Mow Chen 
Đại học Sanfrancisco State, Hoa Kỳ 

Đỗ Kim Chung 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Phạm Hồng Chương 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Lê Văn Cường
Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Pháp 

Mai Ngọc Cường 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Nguyễn Việt Cường 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Tyrone Carlin 
Southern Cross University, Úc 

Nguyễn Quang Dong 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Trần Thọ Đạt 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Nguyễn Văn Đính 
Đại học Hà Tĩnh 

Jacky Hong 
Đại học Macau, Đài Loan 

Nguyễn Đình Hương 
Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

Vijay Kannan 
Đại học Utah State, Hoa Kỳ 

Nguyễn Bách Khoa 
Đại học Thương mại 

Đặng Thị Loan 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Dương Thị Bình Minh 
Đại học Kinh tế TP.HCM 

Nguyễn Văn Nam 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Phan Công Nghĩa 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Kenichi Ohno 
Viện nghiên cứu chính sách Nhật Bản 

Richard Pomfret 
Đại học Adelaide, Úc 

Lương Xuân Quỳ 
Hội khoa học kinh tế Việt Nam 

James Riedel 
Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ 

Peter Secord 
Đại học Saint Mary's, Canada 

Clifford Shultz 
Đại học Loyola Chicago, Hoa Kỳ 

Nguyễn Văn Thắng 
Đại học Kinh tế Quốc dân 

Trương Bá Thanh 
Đại học Đà Nẵng 

Trần Đình Thiên 
Viện kinh tế Việt Nam 

Phạm Quang Trung 
Học viện Quản lý Giáo dục 

Nguyễn Kế Tuấn 
Đại học Kinh tế Quốc dân 
......................HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018......................