......................HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018......................

Lê Quốc Hội
Tổng Biên tập
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Trần Mạnh Dũng 
Phó Tổng Biên tập 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Mai Ngọc Cường
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Đỗ Đức Bình
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Cao Cự Bội
Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á

Lê Du Phong
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam 

Lương Xuân Quỳ 
Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Anthony Charles 
Đại học Saint Mary's, Canada 

Yea-Mow Chen 
Đại học Sanfrancisco State, Hoa Kỳ 

Đỗ Kim Chung 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Phạm Hồng Chương 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  
Lê Văn Cường 
Đại học Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Pháp 

Nguyễn Quang Dong 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Trần Thọ Đạt 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Nguyễn Văn Đính 
Trường Đại học Hà Tĩnh 

Authur Gogatz 
Trường Đại học Nancy 2, Pháp 

Jacky Hong 
Trường Đại học Macau, Đài Loan

Nguyễn Đình Hương
Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 

Vijay Kannan 
Trường Đại học Utah State, Hoa Kỳ 

Nguyễn Bách Khoa 
Trường Đại học Thương mại 

Đặng Thị Loan 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Dương Thị Bình Minh 
Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 

Nguyễn Văn Nam
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Phan Công Nghĩa 
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Kenichi Ohno
Viện Nghiên cứu Chính sách Nhật Bản 

Richard Pomfret 
Trường Đại học Adelaide, Úc 

James Riedel
Trường Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ 

Peter Secord
Trường Đại học Saint Mary's, Canada 

Clifford Shultz
Trường Đại học Loyola Chicago, Hoa Kỳ 

Nguyễn Văn Thắng
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

Trương Bá Thanh
Trường Đại học Đà Nẵng 

Trần Đình Thiên
Viện Kinh tế Việt Nam 

Phạm Quang Trung
Học viện Quản lý Giáo dục 

Nguyễn Kế Tuấn
Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
......................HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP NHIỆM KỲ 2013-2018......................