Lịch sử phát triển

Tạp chí kinh tế và phát triển được thành lập theo quyết định số 360/GPXB ngày 08-3-1994 của Bộ Văn hóa và Thông tin. Tháng 5+6/1994 Tạp chí đã ra số đầu tiên.

Tạp chí ra đời là sự kế thừa và phát triển từ các ấn phẩm đầu tiên “Học tập kinh tế” ở những năm 60,70 đến “Thông báo khoa học” của những năm 80 và đầu những năm 90 của thế kỷ trước, đã đáp ứng nhu cầu của các thế hệ cán bộ, giáo viên, đồng thời là thành quả của sự phát triển trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo của Nhà trường.

Với mục đích giới thiệu các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo của nhà trường; thông tin nghiên cứu khoa học, kinh tế trong và ngoài nước phục vụ cho đào tạo của nhà trường, Tạp chí là trở thành diễn đàn trao đổi học thuật của các nhà khoa học kinh tế và quản lý sản xuất kinh doanh trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường. Các bài viết của Tạp chí tập trung vào những vấn đề vừa cơ bản, vừa bức xúc của nền kinh tế thông qua các chuyên mục về kinh tế vĩ mô, quản trị kinh doanh, những kết quả nghiên cứu mới về khoa học kinh tế và quản lý, những vấn đề giáo dục và đào tạo, các vấn đề kinh tế của các địa phương,…đã làm tăng giá trị về học thuật giúp cho người đọc ngày càng hiểu rõ về những nguyên lý quản lý và phát triển kinh tế cũng như quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Bạn đọc thường xuyên của Tạp chí hiện nay là các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, các đồng chí Bí thư, chủ tịch các tỉnh, Thành phố, lãnh đạo của 18 Tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty 91 và nhiều doanh nghiệp, của các giao sư, phó giáo sư, tiến sỹ, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các đối tượng bạn đọc quan tâm khác.

Hội đồng biên tập của Tạp chí gồm các ủy viên là những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kinh tế, có uy tín và kinh nghiệm. Tạp chí có một đội ngũ cộng tác viên đông đảo, công tác tại các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, các cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp khắp 3 miền đất nước.

Hoạt động của Tạp chí Kinh tế và Phát triển nhận được chỉ đạo sát sao của Vụ báo chí-Ban tư tưởng văn hóa Trung Ương, Cục báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo và Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội nhà báo Việt Nam. Đặc biệt sự trưởng thành của Tạp chí gắn liền với sự lãnh đạo trực tiếp, quan tâm toàn diện, thường xuyên của lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Quốc dân, sự ủng hộ nhiệt tình của các phòng ban, các khoa, các bộ môn, tổ chức đoàn thể, cán bộ, giáo viên, học viên sau đại học và sinh viên nhà trường; cũng như sự chia sẻ kinh nghiệm của các Tạp chí trong lĩnh vực khoa học kinh tế và xã hội nhân văn khác.

Với những đóng góp trong sự nghiệp đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội đất nước, Tạp chí đã được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004, bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2004, bằng khen của Thủ tướng năm 2009, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2013.
   
Lịch sử phát triển