Lê Quốc Hội

• Chức vụ: Tổng Biên tập
• Phụ trách chung và chỉ đạo các hoạt động của Tạp chí.
• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
 • - Công tác tổ chức cán bộ
  - Công tác Đảng
  - Ra quyết định xuất bản Tạp chí
  - Phụ trách về tài chính 
  - Làm việc với Cục xuất bản, Hội nhà báo, Ban Tuyên giáo trung ương và các đối tác
  - Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển (tiếng Anh)
  - Sơ loại và phản biện bài viết. 
Lê Quốc Hội