Lịch tuần 07 năm 2019 (từ 11/02/2019 - 15/02/2019)

Thứ 3, ngày 12/02/2019

09:00

Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi - 2019

Thứ 5, ngày 14/02/2019

10:00

Họp về công tác xuất bản Tạp chí năm 2019