Lịch tuần 52 (từ 24/12/2018 - 28/12/2018)

Thứ 2, ngày 24/12/2018

08:00

Họp giao ban Tạp chí

Thứ 4, ngày 26/12/2018

08:30

Họp xuất bản Tạp chí tiếng Anh năm 2019

Thứ 6, ngày 28/12/2018

09:00

Họp về công tác xuất bản Tạp chí năm 2019