Hội thảo khoa học: “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Sáng ngày 22/12/2018, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Tạp chí Cộng sản và Chương trình trọng điểm cấp nhà nước KX.01/16-20 (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Đến tham dự hội thảo, về phía khách mời ngoài trường có PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản,  Phó chủ nhiệm Chương trình KX-01. Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có ông Nguyễn Thiện Thành – Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; ông Mai Văn Hoa – Phó Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước; TS Lê Yên Dung – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên. Tham dự Hội thảo còn có Ban chủ nhiệm Chương trình KX-01/2016-2020, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý phát triển xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội. Về phía trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; GS.TSKH Lương Xuân Quỳ - nguyên Hiệu trưởng; GS.TS Nguyễn Đình Hương - nguyên Hiệu trưởng; cùng hội đồng khoa học và đào tạo; đại diện lãnh đạo các phòng ban, khoa, viện, trung tâm trong toàn trường.

PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chào mừng tại hội thảo

Thay mặt tập thể sư phạm Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, PGS.TS Phạm Hồng Chương – Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường vui mừng chào đón các vị đại biểu đã đến tham dự buổi hội thảo “Quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. PGS.TS Phạm Hồng Chương cho biết: Trong những năm vừa qua quản lý phát triển xã hội luôn được chú trọng bên cạnh với gắn liền và tăng trưởng kinh tế. Những thành tựu đó là nguồn lực và tiền đề quan trọng để phát triển xã hội, tăng cường an ninh, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Đồng thời, sự ổn định xã hội cũng tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng kinh tế. Phó Giáo sư, Phó Hiệu trưởng cho rằng hội thảo ngày hôm nay được phối hợp tổ chức giữa Đại học Kinh tế Quốc dân và Tạp chí Cộng sản đã thể hiện sự quan tâm của Đảng với ý kiến của các nhà khoa học và hi vọng rằng sau hội thảo những bài học kinh nghiệm, những khuyến nghị sẽ được gửi đến Đảng và Chính phủ để quản lý xã hội ngày càng tốt hơn.


PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản,  Phó chủ nhiệm Chương trình KX-01 phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Đoàn Minh Huấn – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản,  Phó chủ nhiệm Chương trình KX-01 nêu rõ: Hội thảo là một hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai của Chương trình KX-01/2016-2020. Trong giai đoạn 2006 - 2010 và giai đoạn 2011 - 2016, Chương trình KX-01đã nghiên cứu vấn đề quản lý xã hội theo nghĩa hẹp hay nói cách khác là nghiên cứu chiều cạnh xã hội của sự phát triển đặt trong tương quan với các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, môi trường. Thực tiễn 30 năm nước ta vận hành theo mô hình phát triển mới đã đặt ra nhiều vấn đề xã hội mới không thể nghiên cứu một cách khu biệt, đòi hỏi cần sự quan tâm giải quyết để Việt Nam phát triển đồng bộ các mặt kinh tế, xã hội, môi trường một cách bền vững. Chính vì vậy, hội thảo được tổ chức nhằm tập trung làm rõ những nội dung về quản lý phát triển xã hội gắn với chế định của bối cảnh thực hiện mới với việc xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại, gắn với hội nhập quốc tế, nền kinh tế số, cách mạng công nghiệp lần thứ tư; qua đó cung cấp luận cứ khoa học cho báo cáo của Chương trình và đưa đến những khuyến nghị về chính sách cho Đảng, Nhà nước về quản lý phát triển xã hội trong bối cảnh mới; đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ thiết kế lại các chương trình khoa học giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thể chế phát triển.

Hội thảo đã nhận được 40 bài tham luận và diễn ra thực sự nghiêm túc với các ý kiến phát biểu, trao đổi, thảo luận sâu sắc, có sự kết hợp cả lý luận và thực tiễn của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trên cả nước.

Hội thảo đã tập trung trao đổi các vấn đề như: quan niệm, vai trò định hướng đổi mới quản lý phát triển xã hội trong nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0; mấy vấn đề về quản lý phát triển xã hội ở nước ta hiện nay; già hóa dân số và vấn đề chính sách an sinh xã hội ở nước ta… Một số ý kiến cho rằng, đây là vấn đề có nội hàm rộng, và trong bối cảnh hướng đến nền kinh tế số, với sự tham gia của các hiệp hội phi truyền thống và gắn với tầng lớp trung lưu của xã hội, cần có các nghiên cứu kịp thời để có biện pháp quản lý thực sự phù hợp, từ đó đảm bảo huy động hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, quản lý phát triển xã hội ở nước ta cũng cần chú ý tới khu vực kinh tế tư nhân để tham gia đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế. Quản lý phát triển xã hội là một vấn đề bao trùm, cần có thêm nhiều nghiên cứu đi sâu vào các nội dung cụ thể cho quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong giai đoạn tới thực sự bền vững.