Lê Quốc Hội

• Chức vụ: Tổng Biên tập
• Quản lý chung và chỉ đạo các hoạt động của Tạp chí.
• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
 • - Công tác tổ chức cán bộ;
  - Công tác Đảng;
  - Quyết định xuất bản Tạp chí (Tiếng Việt và Tiếng Anh);
  - Tài chính;
  - Công việc với Cục xuất bản, Hội nhà báo, Ban Tuyên giáo trung ương và các đối tác;
  - Biên tập Tạp chí Kinh tế và Phát triển (tiếng Anh);
  - Sơ loại và phản biện bài viết. 
  • Thông tin liên lạc: Phòng 1404 nhà A1 - Đại học KTQD
   • Email: hoilq@neu.edu.vn  | Mobile: 0912 999 272
Lê Quốc Hội