Mai Ngọc Cường

Cố vấn chuyên môn
• Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: 
- Nghiên cứu, xác định các chủ đề bài báo cho các số tiếng Việt;
- Phụ trách bài báo chủ đề của từng số Tạp chí tiếng Việt;
- Cố vấn chính sách cho Tạp chí (bản tiếng Việt)
- Cố vấn Dự án nâng cấp tạp chí tiếng Anh đạt tiêu chuẩn quốc tế;
- Sơ loại và phản biện bài báo tiếng Việt;
- Thực hiện các công việc khác do Tổng biên tập phân công. 
Thông tin liên lạc: Phòng 1407 nhà A1 - Đại học KTQD
• Email: cuongmn@neu.edu.vn  | Mobile: 0913 233 989
Mai Ngọc Cường