Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch- cách tiếp cận thống kê

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 54-59
Tóm tắt: Ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế- xã hội thu nhập và đời sống con người ngày một nâng cao. Theo đó hoạt động du lịch đã và đang trở thành hoạt động phổ biến và tăng nhanh theo thời gian. Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch đóng góp phần không nhỏ vào thu nhập quốc dân của các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các quốc gia phát triển về du lịch như Ý, Úc, Thái Lan… Ở Việt Nam, du lịch trong những năm qua phát triển không ngừng nếu số lượng khách quốc tế năm 1995 là hơn 1.35 triệu lượt khách, số lượng khách nội địa là 6.2 triệu lượt khách thì năm 2010 số lượng khách quốc tế là hơn 5 triệu lượt khách và số lượng khách du lịch nội địa là hơn 25 triệu lượt khách. Hệ thống khách sạn, nhà hàng, các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch ngày một phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đã có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn hóa phi vật thể được tổ chức du lịch thế giới công nhận và xếp hạng như lăng tẩm, Nhã nhạc cung đình- Huế, động Phong Nha- Quảng Bình, Cao Nguyên đá Đồng Văn- Hà Giang… và gần đây nhất là sự kiện vịnh Hạ Long được xếp hạng là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Để quản lý, đánh giá và hoạch định chiến lược phát triển du lịch cần phải tiếp cận đánh giá hoạt động kinh doanh du lịch một cách đầy đủ và khoa học. Từ trước đến nay, đã có nhiều công trình và bài viết về vấn đề này song chỉ là những nghiên cứu tiếp cận ở một góc độ nhất định. Bài viết này trình bày một cách nhìn đầy đủ và góp phần làm sáng tỏ hơn về kết quả hoạt động kinh doanh du lịch. 
Từ khóa:
Tra cứu bài báo