Một số giải pháp tăng cường phát triển quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Liên Bang Nga trong thế kỷ 21

KT&PT, Số 175 (II), tháng 01 năm 2012, tr. 3-10
Tóm tắt: Năm 2011, Việt Nam và Liên Bang Nga phấn khởi kỷ niệm 10 năm quan hệ “đối tác chiến lược” kể từ khi Việt Nam và Liên bang Nga chính thức ký Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001. Bên cạnh những thành tựu to lớn trong  quan hệ hai bên đã thành truyền thống tốt đẹp từ thời Liên Xô (cũ) về mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong những năm qua, có thể nói quan hệ thương mại song phương Việt Nam- Nga vẫn chưa sử dụng hết tiềm năng và lợi thế của nhau. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước đã có rất nhiều khởi sắc sau một thời gian ngừng trệ kể từ khi Liên Xô tan rã. Đánh dấu về sự thay đổi trong quan hệ kinh tế đó là sự tăng trưởng liên tục về kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước. Năm 2002, tổng kim ngạch XNK giữa hai nước mới dừng ở con số khiêm tốn là 687 triệu USD, thì năm 2010 đã đạt đến 1.828 triệu USD. Tính bình quân mức tăng trưởng trong thời gian 9 năm qua, tăng trưởng kim ngạch XNK mỗi năm đạt hơn 30%. Dù Nga là một thị trường được coi là truyền thống và sức mua tăng rất mạnh nhưng tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Nga năm 2008 chỉ dừng ở mức 670 triệu USD, và 829 triệu USD năm 2010. Đây đang là một câu hỏi lớn đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam. Bài báo này sẽ góp phần đưa ra các nhóm giải pháp đồng bộ và khả thi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ kinh tế thương mại hai bên để tiến gần hơn tới mục tiêu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước lên 5 tỷ USD vào năm 2015 và 10 tỷ USD vào năm.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo