Bức tranh kinh tế - tài chính năm 2012 có gì mới?

KT&PT, Số 175, tháng 01 năm 2012, tr. 3-8
Tóm tắt: Bài viết này đề cập đến những điểm nhấn nổi bật nhất trong bức tranh kinh tế- tài chính của Việt Nam năm 2011-2012. Năm 2011, ở Việt Nam đã chứng kiến nhiều đột phá và cả những cú sốc trong chính sách kinh tế -tài chính. Năm 2012, dự báo triển vọng kinh tế thế giới sẽ có gam màu kém sáng hơn cả năm 2011 đặt ra cho Việt Nam phải tiếp tục thực hiện việc ổn định kinh tế- tài chính vĩ mô. Đồng thời, Việt Nam cần tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm là tái cấu trúc đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Kinh tế- tài chính 2012, tái cấu trúc đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng
Tra cứu bài báo