Khách hàng cao cấp với nhu cầu về dịch vụ ngân hàng

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 29-32
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, sự phát triển kinh tế một cách mạnh mẽ theo hướng toàn cầu hóa đã góp phần hình thành nên một bộ phận không nhỏ những người giàu có trong xã hội (theo công bố gần nhất của Tổng Cục Thống kê về kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010, tại Việt Nam, thu nhập bình quân của nhóm giàu nhất gấp 9,2 lần thu nhập bình quân của nhóm nghèo nhất). Thực tế này đã kéo theo những thay đổi lớn trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của những khách hàng thượng lưu này trong hoạt động kinh doanh cũng như đời sống cá nhân. Do nắm giữ trong tay một lượng tài sản lớn, có khả năng sinh lời cao nên những người giàu có thường là mục tiêu hướng tới của phần lớn các ngân hàng thương mại. Nhóm người giàu thường được ngân hàng xếp hạng “khách hàng cao cấp” và được phục vụ đúng với “đẳng cấp” của họ. Tuy nhiên, tiêu chí nào để xếp loại “khách hàng cao cấp” và nhu cầu của những khách hàng này như thế nào luôn thu hút sự quan tâm không chỉ của các ngân hàng mà còn của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động ngân hàng. Những nghiên cứu cơ bản dưới đây sẽ giải đáp phần nào câu hỏi nêu trên.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo