Tác động từ trợ cấp nội địa nông nghiệp đến việc làm, thu nhập của người nông dân Việt Nam sau khi trở thành thành viên của WTO

KT&PT Số 176 (II), tháng 02 năm 2012, trang 67-70
Tóm tắt: Trợ cấp nội địa trong nông nghiệp, hay còn gọi là hỗ trợ trong nước đối với hoạt động nông nghiệp, bao gồm những biện pháp, chính sách được chính phủ sử dụng để hỗ trợ người nông dân tiến hành sản xuất và tiêu thụ nông sản theo quy định của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chính sách hỗ trợ trong nước được WTO chia thành 4 nhóm, bao gồm: Chính sách Hộp xanh lá cây, Hộp xanh lơ, Hộp hổ phách và Hộp phát triển. Là một nước đang phát triển, Việt Nam chỉ sử dụng 3/4 nhóm chính sách hỗ trợ nông nghiệp mà WTO ban hành. Nói cách khác, chính sách Hộp Xanh lơ chưa được áp dụng cho Việt Nam bởi đây là chính sách không dành cho một quốc gia đang phát triển. Bài viết này khái quát các chính sách hỗ trợ trong nước đối với hoạt động nông nghiệp và tác động của nó đến việc làm, thu nhập của người nông dân sau khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO, chỉ ra những thành quả ban đầu và những bất cập đang tồn tại cần được xử lý.
Từ khóa: Trợ cấp nội địa, Chính sách Hộp xanh lá cây, Hộp xanh lơ, Hộp hổ phách, Hộp phát triển, việc làm, thu nhập
Tra cứu bài báo