Kinh tế Nhật Bản năm 2011: Thảm họa, phục hồi chậm và bất ổn

KT&PT Số 176, tháng 02 năm 2012, trang 15-22
Tóm tắt: Đúng là “hoạ vô đơn chí”, chưa đầy một năm sau khi bị Trung Quốc truất ngôi vị siêu cường kinh tế thứ hai thế giới mà Nhật Bản nắm giữ suốt hơn 40 năm qua, nền kinh tế Nhật Bản đã bị nhấn chìm trong thảm hoạ kép động đất, sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào ngày 11/3/2011. Có thể nói, thảm hoạ này đã đẩy nền kinh tế Nhật vốn đang vật lộn để phục hồi sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu lún sâu thêm vào khó khăn và khủng hoảng và gây ra nhiều vấn đề nan giải cho nền kinh tế Nhật Bản không chỉ trong năm 2011 mà có thể còn nhiều năm nữa để khắc phục những hậu quả vô cùng tai hại do thảm hoạ này gây ra. Tuy vậy, cuối cùng nền kinh tế Nhật Bản cũng đã chậm chạp vượt qua được năm 2011 với đầy rẫy khó khăn cùng bất ổn, trong sự khâm phục của cả thế giới trước sự bình tĩnh và tự tin của người Nhật khi phải gánh thảm hoạ thiên nhiên có một không hai này, và hy vọng một tương lai khả quan hơn trong năm 2012.
Từ khóa: Kinh tế Nhật Bản 2011, triển vọng 2012, khắc phục hậu quả thiên tai
Tra cứu bài báo