Đình công ở nước ta: Thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 75-83
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tình trạng đình công ở Việt Nam đã xảy ra thường xuyên, liên tục và có nhiều diễn biến phức tạp. Đình công gia tăng về số lượng và quy mô, thay đổi cả nội dung và hình thức, từ thiên về đòi hỏi các lợi ích liên quan đến tài chính, vật chất sang những yêu cầu cao hơn cả về quyền và lợi ích vật chất lẫn tinh thần của người lao động. Bài viết này sẽ trình bày thực trạng về tình hình đình công đã, đang xảy ra ở Việt Nam trong thời gian qua trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn ở 3 địa phương là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương. Từ những phân tích đó, các tác giả chỉ ra những nguyên nhân, những bất cập chủ yếu trong các chủ trương, chính sách và trong công tác quản trị nhân sự hiện nay ở các doanh nghiệp nước ta nói chung và tại các địa phương nói riêng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế đình công.
Từ khóa: Đình công, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp dân doanh, nguyên nhân đình công, giải pháp hạn chế đình công
Tra cứu bài báo