Một số rào cản trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 70-74
Tóm tắt: Ngày nay, cạnh tranh bằng văn hóa kinh doanh đang là một công cụ hữu hiệu được sử dụng phổ biến trên toàn cầu. Với vị thế trụ cột, đầu tầu và tấm gương cho toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Việt Nam rất cần phải xây dựng được một hệ thống văn hóa kinh doanh mạnh làm cơ sở, động lực và hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững của mình, từ đó cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh một cách hiệu quả. Tuy nhiên, những năm qua, DNNN chưa thực sự làm tốt vấn đề này. Một trong những nguyên nhân của tình hình là do trong quá trình xây dựng, phát triển văn hóa kinh doanh, DNNN gặp phải khá nhiều rào cản từ phía Nhà nước cũng như từ thể chế kinh tế. Tìm lời giải để khắc phục được các rào cản này là một công việc cấp thiết.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhà nước, văn hóa kinh doanh, cạnh tranh, rào cản
Tra cứu bài báo