Tính tiếp cận và lựa chọn phương tiện giáo dục từ xa tại các nước Nam Á và khu vực: Liên hệ thực tế tại Việt Nam

KT&PT Số 177 (II), tháng 03 năm 2012, trang 99-103
Tóm tắt: Bài viết tập trung vào các vấn đề về khả năng tiếp cận Internet trong giáo dục từ xa tại các nước khu vực và thế giới, nhấn mạnh những vấn đề đang đối mặt của các nhà giáo dục và học viên ở Nam Á, và những phát hiện về khả năng tiếp cận, chấp nhận của giáo dục từ xa ở Bhutan, Pakistan và Sri Lanka. Với những điểm tương đồng về địa lý, điều kiện kinh tế xã hội với các nước trong khu vực, Việt Nam có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông phát triển tương đối mạnh mẽ và nhanh chóng, cần tham khảo kinh nghiệm ứng dụng của các nước, nhằm ứng dụng tốt nhất công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục từ xa.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo