Bàn về M & A trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 33-36
Tóm tắt: Lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam đã cho thấy rằng hệ thống ngân hàng luôn nắm giữ vai trò quan trọng, là xương sống của nền kinh tế, đóng góp đáng kể tới đời sống kinh tế xã hội. Trong một vài năm trở lại đây, hoạt động Mua bán và sáp nhập (M&A) trong lĩnh vực kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng đang trở thành một điểm nóng thu hút được nhiều sự quan tâm của các học giả. Nắm bắt và tìm hiểu hoạt động M&A trong lĩnh vưc ngân hàng đang trở thành một bài toán cấp bách cho các nhà quản lý. Bài viết cung cấp một cái nhìn mới về hoạt động cho M&A trong lĩnh vực ngân hàng qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo