Bàn về mối quan hệ giữa quan hệ công chúng và hành vi người tiêu dùng

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 79-82
Tóm tắt: Abaham Lincoln - cố tổng thống Mỹ - đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công chúng khi cho rằng “Cảm tình của công chúng là tất cả. Có được tình cảm này, chúng ta không thể nào thất bại; không có tình cảm này, chúng ta không thể nào thành công”1. Về cơ bản quan hệ công chúng (Public relations- PR) là cầu nối giữa doanh nghiệp và cộng đồng hay nói cách khác PR giúp doanh nghiệp truyền tải các thông điệp đến các nhóm công chúng mục tiêu của họ. Khi truyền đi các thông điệp này, PR giúp các sản phẩm dễ đi vào nhận thức của khách hàng, giúp khách hàng dễ dàng liên tưởng tới mỗi khi đối diện với một thương hiệu. Thông qua bài báo này, tác giả muốn lạm bàn về vấn đề tác động của PR tới hành vi người tiêu dùng đặt trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo