Mô hình thanh toán điện tử giữa ngân hàng với VNPT EPAY- Một giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam

KT&PT Số 178 (II), tháng 04 năm 2012, trang 37-43
Tóm tắt: Trong những năm gần đây, thương mại điện tử ở Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Theo số liệu thống kê của Bộ Công thương, gần 40% doanh nghiệp có doanh thu từ thương mại điện tử, và mức doanh thu ấy chiếm 15% tổng doanh thu. Đây là một con số rất là đáng khích lệ cho thấy thương mại điện tử đã thực sự đem lại những sức mạnh mới cho các doanh nghiệp bằng những giá trị cụ thể. Một nửa số doanh nghiệp cho biết đã đầu tư cho những ứng dụng thương mại điện tử trong đơn vị mình. Hơn 60% doanh nghiệp tin rằng doanh thu của họ nhờ thương mại điện tử sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới chứng tỏ niềm tin và sự lạc quan của doanh nghiệp đối với việc ứng dụng thương mại điện tử để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với thị trường, hơn 40% doanh nghiệp đã lập website riêng và khoảng 15% doanh nghiệp có các hoạt động e-marketing. Tuy nhiên, khâu thanh toán điện tử vẫn gặp rất nhiều khó khăn cả về pháp lý, đạo đức kinh doanh, hạ tầng kỹ thuật. Bài viết này tập trung làm rõ xu hướng phát triển đồng thời cũng giải pháp hữu hiệu của thanh toán điện tử - thông qua mô hình thanh toán qua mobile banking với VNPT EPAY.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo