Doanh nghiệp trong suy thoái của nền kinh tế- Giải pháp hỗ trợ

KT&PT Số 178, tháng 04 năm 2012, trang 45-50
Tóm tắt: Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu từ cuối 2007, kéo dài trong suốt năm 2008 và tiếp tục theo chiều hướng xấu trong 2009-2011 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế, trong đó, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những khó khăn vốn có của các doanh nghiệp Việt Nam càng trở nên trầm trọng hơn, như khả năng tiếp cận thị trường, tiếp cận đất đai, tiếp cận và sử dụng vốn, thiếu hụt năng lực quản trị, giải ngân FDI,...Nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định phát triển, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa đồng bộ, thiếu cụ thể nên nhiều doanh nghiệp chưa nhận được sự trợ giúp thiết thực này. Bài viết đã nêu ra các giải pháp khung cần tiếp tục thực hiện, đi sâu đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ các ách tắc hiện tại, như: sửa đổi các văn bản pháp luật giúp doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường được thuận lợi, hợp pháp, hợp lý, qua đó lành mạnh hóa môi trường kinh doanh; ổn định thị trường tài chính, tiền tệ nhằm tạo nguồn vốn rẻ; hỗ trợ tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; quản lý giá cả đầu vào và xúc tiến thương mại mở rộng thị trường; kiện toàn hệ thống cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ trung ương tới các địa phương.
Từ khóa: Doanh nghiệp, suy thoái, hỗ trợ doanh nghiệp
Tra cứu bài báo