Minh Trị Duy Tân Nhật Bản và Canh Tân Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX: Đôi điều suy ngẫm

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 89-91
Tóm tắt: Nửa sau thế kỷ XIX, các nước lạc hậu ở châu Á, phương Đông bị “cuốn vào cơn lốc của chủ nghĩa tư bản” phương Tây. Việt Nam, Nhật Bản, hai nước cùng một hoàn cảnh, cùng chịu sự đe dọa của đế quốc phương Tây, nhưng người Nhật đã thoát khỏi nguy cơ bị nô dịch và trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa. Trong khi Việt Nam bị thực dân Pháp thôn tính, trở thành thuộc địa của Pháp gần trăm năm. Bước ngoặt lịch sử đó đã quy định sự khác biệt trong con đường phát triển của hai dân tộc Việt Nam, Nhật Bản. Bằng cách nào Nhật Bản đã có một sự bứt phá ngoạn mục như vậy còn Việt Nam thì không? Thông qua một vài nghiên cứu so sánh về Minh Trị Duy Tân của Nhật Bản và Canh tân Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX, bài viết góp một phần luận giải câu hỏi trên.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo