Những xu hướng nổi bật của kinh tế thế giới trong thập kỷ tới

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 80-88
Tóm tắt: Về kinh tế, 10 năm tới sẽ đánh dấu sự bắt đầu đổi hướng lớn trong những xu thế chủ đạo của kinh tế thế giới (KTTG), bởi vì sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, trong nền kinh tế thế giới sẽ xuất hiện những xu thế mới. Có những biến đổi khó dự đoán, có những yếu tố khó lường và chưa dự đoán nổi, nhưng chắc chắn thế giới sau khủng hoảng sẽ khác nhiều so với thế giới hiện tại. Như vậy, trong thập kỷ 2020, bên cạnh những xu hướng phát triển vốn có của KTTG như toàn cầu hóa, cách mạng khoa học-công nghệ, sự phát triển dân số, sẽ xuất hiện những nhân tố mới chi phối sự phát triển kinh tế toàn cầu. Vậy những xu hướng mới chi phối sự phát triển kinh tế toàn cầu trong thập kỷ 2020 sẽ là gì? Những cơ sở khách quan qui định chúng là gì? Các quốc gia có những giải pháp nào ứng phó đối với những xu hướng mới này? Bài viết này sẽ cố gắng giải đáp phần nào những câu hỏi này.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo