Thử lý giải vì sao các tập đoàn kinh tế nhà nước Việt Nam chưa trở thành “Quả đám thép” của nền kinh tế

KT&PT Số 179 (II), tháng 5 năm 2012, trang 25-29
Tóm tắt: Mỗi quốc gia mạnh thường có các hãng, các doanh nghiệp lớn làm đầu tàu dẫn dắt cả nền kinh tế trong các lĩnh vực khác nhau. Ở Việt Nam, nếu không tính Tập đoàn Vinashin thì 11 Tập đoàn kinh tế nhà nước (TĐKTNN) đang nắm giữ tới 30% tổng giá trị tài sản, 51% tổng số vốn chủ sở hữu và gần 40% lao động; được kỳ vọng sẽ tạo nên “quả đấm thép” của nền kinh tế lại có những kỷ lục nợ trong và ngoài nước, làm giảm lòng tin tín dụng quốc tế và gây rủi ro nợ quốc gia. Nội dung bài viết này sẽ tập trung lý giải thực trạng hoạt động của các TĐKTNN, phân tích nguyên nhân của những bất cập hiện nay và đề xuất một số giải pháp trong tái cơ cấu các đơn vị này để hiệu quả hoạt động của chúng tương xứng với nguồn lực được phân bổ.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo