Đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực ngành tài chính- ngân hàng tại các trường đại học khối kinh tế

KT&PT Số 179, tháng 05 năm 2012, trang 64-71
Tóm tắt: Tài chính-Ngân hàng (TC-NH) được đánh giá là một trong những lĩnh vực đứng đầu về mức độ thu hút nguồn nhân lực (NNL) trong những năm gần đây. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại làm gia tăng đáng kể nhu cầu tuyển dụng. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia và người sử dụng lao động, chất lượng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này ở các trường đại học vẫn là điều cần phải quan tâm. Bài viết này sẽ làm rõ những hạn chế trong đào tạo nguồn nhân lực ngành ngân hàng tài chính ở các trường đại học khối kinh tế và đề xuất các giải pháp để công tác đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng và phát triển của ngành trong thời gian tới.
Từ khóa: Đào tạo, Nguồn nhân lực, Tài chính-ngân hàng, Khung chương trình; Kỹ năng mềm
Tra cứu bài báo