Hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trong con mắt khách du lịch quốc tế

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 100-106
Tóm tắt: Hình ảnh của một điểm đến du lịch là yếu tố quan trọng để thu hút khách, tạo sức cạnh tranh của điểm đến và là công cụ hữu hiệu cho quảng bá, xúc tiến du lịch. Bài báo này xác định hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam dựa trên kết quả điều tra 1031 khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Du lịch Việt Nam là một điểm đến nổi bật về văn hóa, tự nhiên hoang sơ, và lòng hiếu khách. Hình ảnh về du lịch Việt Nam cũng đa dạng theo các đối tượng khách khác nhau. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhiều tài nguyên được các chuyên gia đánh giá là giầu tiềm năng khác lại chưa được khách du lịch quốc tế đánh giá cao. Bài báo chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu đối với du lịch Việt Nam từ nhận định của khách du lịch quốc tế và đưa ra những gợi ý để phát triển hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm du lịch Việt Nam.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo