Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 107-113
Tóm tắt: Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt là một đòi hỏi cấp thiết trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô Hà Nội. VTHKCC bằng xe buýt hiện đang giữ vai trò chủ đạo trong các phương tiện giao thông công cộng, góp phần chống ùn tắc giao thông, tiết kiệm chi phí xã hội. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ xe buýt ở Hà Nội hiện nay còn khá nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu. Kết quả điều tra 300 hành khách đi xe buýt, áp dụng mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ với công cụ SERVQUAL cho thấy điểm cho cả 5 thang đo đều dưới mức hài lòng của khách hàng. Các giải pháp, kiến nghị cơ bản được đưa ra bao gồm đào tạo nhận thức, rèn luyện kỹ năng và nâng cao thái độ phục vụ cho nhân viên, tăng cường quản lý, áp dụng công nghệ hiện đại trong giám sát chất lượng tại các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động dường dây nóng, đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật và các giải pháp hỗ trợ khác.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo