Năng lực lãnh đạo- Quản lý doanh nghiệp của nữ doanh nhân

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 118-122
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Theo báo cáo của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 30/12/2010 cả nước có 527.680 doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và nữ doanh nhân cũng ngày càng tăng lên và đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của nền kinh tế. Chính vì vậy, từ năm 2005, phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng BÔNG HỒNG VÀNG - Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” nhằm tôn vinh các nữ doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động hợp pháp theo khung khổ của pháp luật Việt Nam, có thành tích xuất sắc trên mọi hoạt động liên quan đến xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đóng góp cho kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động. Hàng năm, số lượng nữ doanh nhân đạt giải thưởng “Bông hồng vàng” ngày càng tăng. Để có thể có các doanh nghiệp thành công, nữ doanh nhân cần có năng lực lãnh đạo-quản lý doanh nghiệp để có thể vững vàng chèo lái doanh nghiệp của mình trong môi trường cạnh tranh hết sức khốc liệt như hiện nay. Vậy, các doanh nghiệp do nữ doanh nhân lãnh đạo có đặc điểm gì? Năng lực lãnh đạo-quản lý doanh nghiệp của nữ doanh nhân là gì và được đánh giá dựa trên các yếu tố nào? Những câu hỏi này sẽ phần nào được làm rõ trong nội dung của bài báo này qua việc tổng hợp số liệu từ những đề tài có liên quan và kết quả khảo sát ban đầu của đề tài “Nâng cao năng lực lãnh đạo-quản lý của nữ doanh nhân trên địa bàn Hà Nội” năm 2012 của Viện Quản trị Kinh doanh trường đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo