Sự ưa thích và đánh giá của người tiêu dùng về các loại bao bì cho rau và trái cây an toàn

KT&PT Số 180 (II), tháng 6 năm 2012, trang 95-99
Tóm tắt: Nghiên cứu “sự ưa thích và đánh giá của người tiêu dùng về các loại bao bì cho rau và trái cây an toàn” sẽ giúp các nhà sản xuất/phân phối trong việc thiết kế, lựa chọn loại bao bì phù hợp cho từng loại rau, trái cây của mình. Nghiên cứu đã được thực hiện theo phương pháp khảo sát 300 người tiêu dùng ở Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh (HCM). Kết quả nghiên cứu sẽ gợi ý cho các nhà sản xuất/ phân phối nên sử dụng túi nhựa dạng lưới hoặc khay xốp có bọc bóng kính ngoài làm bao bì cho trái cây; Sử dụng khay xốp có bọc bóng kính ngoài cho với rau lá; Đối với rau dạng quả và dạng củ, ở thành phố HCM nên sử dụng túi nhựa dạng lưới, ở Hà Nội nên sử dụng khay xốp có bọc bóng kính ngoài. Thông tin trên bao bì cho sản phẩm rau, trái cây đã đạt tiêu chuẩn VietGAP cần có logo chứng nhận VietGAP, logo, thương hiệu của nhà sản xuất/ phân phối, liên hệ, ngày thu hoạch, hạn sử dụng và lô sản phẩm –giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Từ khóa: Chức năng bao bì, hành vi khách hàng, an toàn thực phẩm, rau, trái cây an toàn, tiêu chuẩn VietGAP
Tra cứu bài báo