Hợp tác khai thác lợi thế của từng địa phương- giải pháp tái cấu trúc hiệu quả hoạt động du lịch của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

KT&PT Số 180, tháng 6 năm 2012, trang 48-52
Tóm tắt: Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (tính từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) là khu vực có cánh quan hùng vĩ, bờ biển đẹp, nước biển xanh biếc, khí hậu ấm áp; nơi giao thoa của nhiều nền văn hoá với các di sản văn hoá thế giới nổi tiếng; nơi có nhiều di tích lịch sử oai hùng gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; nơi người dân rất cần cù, chịu thương, chịu khó và vô cùng mến khách. Tất cả những điều kiện trên đã làm cho dải đất duyên hải Nam Trung Bộ là vùng lý tưởng nhất cho phát triển du lịch của nước ta.
Từ khóa: duyên hải Nam Trung Bộ, du lịch, khai thác lợi thế
Tra cứu bài báo