Bài học từ công ty cổ phần thủy sản Bình An- BIANFISHCO

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 44-49
Tóm tắt: Bianfishco là công ty cổ phần thành lập cách đây 5 năm. Từ sau khi thành lập cho đến cách đây vài tháng, công ty được giới truyền thông và nhiều cơ quan quản lý nhà nước đánh giá nổi cao nhưng nay lại đang lâm vào khủng hoảng. Những gì diễn ra xung quanh quá trình phát triển của Bianfishco là bài học vô cùng quí giá cho mọi đối tượng có liên quan. Bài viết phân tích hành vi ứng xử của chủ doanh nghiệp, các đối tác có liên quan, các cơ quan quản lý nhà nước và báo giới gắn với tiến tình kinh doanh của Công ty Bianfishco để rút ra các bài học cần thiết trong quá trình quản lý và quản trị công ty cũng như thiết lập các hoạt động đối tác kinh doanh, truyền thông,…
Từ khóa: Công ty cổ phần, Công ty cổ phần thủy sản Bình An
Tra cứu bài báo