Đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng- Qua thử nghiệm ở Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 50-55
Tóm tắt: Trong những năm qua, dịch vụ thẻ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam phát triển nhanh chóng. Cùng với sự chủ động và tích cực đầu tư hệ thống công nghệ phục vụ cho việc phát triển sản phẩm thẻ của các ngân hàng, người dân bắt đầu biết đến và làm quen với một phương tiện thanh toán tiện lợi, nhanh gọn, dễ phát hành, dễ sử dụng dựa trên cơ sở tài khoản cá nhân. Đến nay, thị trường thẻ Việt Nam đã có sự phát triển khá mạnh cả về hoạt động thanh toán và phát hành thẻ, số lượng các ngân hàng tham gia cung ứng dịch vụ thẻ ngày càng tăng với việc cho ra hàng loạt các sản phẩm thẻ hiện đại, nhiều tính năng, tiện ích đáp ứng đa dạng các yêu cầu của khách hàng. Sự cạnh tranh trong thị trường này, theo đó, cũng diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Đặt trong bối cảnh các chuyên gia ngân hàng nhận định là thị trường thẻ ngân hàng của Việt Nam còn có nhiều tiềm năng để phát triển, nghiên cứu về chất lượng của dịch vụ này có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm những giải pháp nhằm nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Trên cơ sở phân tích các đặc điểm của dịch vụ thẻ, bài viết đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng thông qua tham khảo ý kiến một số khách hàng của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam.
Từ khóa: Chất lượng dịch vụ, dịch vụ thẻ ngân hàng, chất lượng dịch vụ thẻ ngân hàng
Tra cứu bài báo