Vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế thị trường hiện đại

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 3-6
Tóm tắt: Quản trị công ty, mà trước hết và chủ yếu là quản trị công ty cổ phần, đang là chủ đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà hoạch định chính sách, các nhà xây dựng luật và các doanh nhân ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Cũng chính vì thế, công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp phổ biến và chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Tuy đã ra đời từ lâu và phát triển mạnh ở nhiều quốc gia, nhưng ở Việt Nam, công ty cổ phần vẫn còn khá mới mẻ. Sự phát triển công ty cổ phần đang đặt ra nhiều vấn đề cần được làm rõ thêm, mà quan trọng nhất là bản chất, đặc điểm, vai trò và xu thế phát triển của nó. Trong bối cảnh hội nhập, cổ phần hóa, phát triển thị trường chứng khoán, bài viết này sẽ đóng một phần cho những nhận thức nêu trên.
Từ khóa: Công ty cổ phần, vai trò của công ty cổ phần
Tra cứu bài báo