Xung đột lợi ích trong công ty cổ phần ở Việt Nam

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 11-21
Tóm tắt: Xung đột - mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi cấp độ trong một doanh nghiệp. Khi mâu thuẫn, xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng, sẽ đẩy doanh nghiệp rơi vào tình trạng hỗn loạn, suy thoái. Lãnh đạo doanh nghiệp phải nhận diện được các mâu thuẫn, xung đột nẩy sinh trong từng thời kỳ, tìm ra nguyên nhân và các bước giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả. Bài viết sẽ đề cập những xung đột lợi ích phổ biến hiện nay trong các công ty cổ phần ở Việt Nam.
Từ khóa: Xung đột, mâu thuẫn, xung đột trong công ty cổ phần
Tra cứu bài báo