Vai trò của Chính phủ với sự phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong xu thế mới

KT&PT, Số 181 (II), tháng 7 năm 2012, trang 100-103
Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh ngày một gay gắt, tính chuyên môn hóa được đặt lên hàng đầu, nếp nghĩ “Tôi tự làm” vì thế cần được xóa bỏ. Ở đâu, dù khác nhau về cơ cấu sản xuất và việc làm, các nền kinh tế hiện đại, dù phát triển hay đang phát triển, đều có một đặc điểm chung là tỷ trọng của dịch vụ ngày càng tăng, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có một chính sách rõ ràng hay mục tiêu tăng trưởng đối với lĩnh vực dịch vụ nói chung và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh nói riêng? Thậm chí, nếu khuôn khổ pháp lý cho lĩnh vực này lỏng lẻo, thương mại dịch vụ bị “bỏ quên” trong các báo cáo về quan hệ kinh tế, sự phát triển chung của nền kinh tế sẽ trở nên méo mó hơn. Khi “Cải cách”, “Đổi mới” hay “Mở cửa” là những cụm từ được nhắc tới ngày một nhiều, thì vai trò của Chính phủ là một chìa khóa quan trọng. Bài viết này, vì thế, xin mạn bàn về “Vai trò của Chính phủ với sự phát triển dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong xu thế mới”.
Từ khóa: Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh (BSS), vai trò của Chính phủ.
Tra cứu bài báo