Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thanh Hóa với khát vọng “Vươn ra biển lớn”

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 91-92
Tóm tắt: Với số vốn hàng ngàn tỷ đồng, hơn 350 doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa trong lao động sáng tạo đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục ngàn lao động, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế- xã hội của tỉnh. Ước mơ, nguyện vọng chân chính của họ là được cống hiến hết mình và làm giàu để phát triển. Cải thiện môi trường đầu tư là cơ hội lớn để các doanh nghiệp trẻ xây dựng và phát triển lớn mạnh, bền vững.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo