Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức- 15 năm trưởng thành và phát triển

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 3-4
Tóm tắt: Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1977- 24/9/2012), Hiệu trưởng TS. Nguyễn Mạnh An, trân trọng giới thiệu với bạn đọc về Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh.
Từ khóa:
Tra cứu bài báo