Những bất cập của quản lý nhà nước đối với thị trường vàng Việt Nam giai đoạn 2010- 2011

KT&PT, Số 182 (II), tháng 8 năm 2012, trang 45-50
Tóm tắt: Thị trường vàng (TTV) trong những năm qua biến động không ngừng, đỉnh điểm của sự biến động là tháng 9/2011 khi giá vàng thế giới lên tới 1900USD/Ouce và trong nước chạm tới 49triệu đồng/lượng. Hiện nay cơn sốt vàng đã hạ nhiệt song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại. TTV Việt Nam ngoài tác động của TTV thế giới còn chịu ảnh hưởng của hàng loạt các nhân tố trong nước như tâm lý người tiêu dùng, quy định của Nhà nước về hạn chế kinh doanh vàng tài khoản, tỷ giá USD/VND luôn tăng, trong đó nguyên nhân về quản lý Nhà nước đối với TTV Việt Nam còn nhiều bất cập đã ảnh hưởng không nhỏ tới TTV. Cụ thể là: quản lý Nhà nước chỉ mang tính tình thế, việc cấp phép hạn ngạch nhập khẩu mang tính chất ngắn hạn, quản lý thị trường vàng còn buông lỏng, hiện tượng vàng nhập lậu vẫn tồn tại và gia tăng, việc huy động vàng nhàn rỗi trong dân chưa có hiệu quả. Trên cơ sở nghiên cứu, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm phần nào kiểm soát TTV Việt Nam, tạo cho TTV Việt Nam hoạt động hiệu quả hơn.
Từ khóa: Quản lý nhà nước đối với thị trường vàng, thị trường vàng thế giới, Thị trường vàng Việt Nam
Tra cứu bài báo