Mô hình quy hoạch giao thông theo hướng phát triển đô thị bền vững

KT&PT Số 182, tháng 8 năm 2012, trang 60-65
Tóm tắt: Hiện nay các cấp chính quyền của các thành phố lớn tại Việt Nam đều đã lên kế hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bao gồm các tuyến đường sắt đô thị, xe điện ngầm và những tuyến đường dành riêng cho xe buýt. Những quy hoạch này đều dựa trên khái niệm giao thông đô thị bền vững nhằm cải thiện điều kiện giao thông và giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên trong các quy hoạch giao thông người ta lại ít chú ý tới việc quy hoạch các “điểm xuất phát” và “điểm đích đến” nhằm làm giảm số lần di chuyển hoặc tăng qui mô sử dụng phương tiện vận tải công cộng. Bài nghiên cứu này sẽ giới thiệu một mô hình quy hoạch đô thị nhằm giúp tăng cường sử dụng các phương tiện vận tải công cộng, góp phần phát triển bền vững các đô thị ở Việt Nam.
Từ khóa: Phát triển đô thị bền vững, điểm đích đến, điểm xuất phát, phương tiện vận tải công cộng
Tra cứu bài báo