Tiềm năng phát triển ngành cơ điện tử của Việt Nam: Tiếp cận phân tích ngành

KT&PT Số 183, tháng 9 năm 2012, trang 56-60
Tóm tắt: Ngày 24 tháng 01 năm 2011, Bộ Công thương đã ra quyết định số 0391/QĐ-BCT phê duyệt “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ điện tử Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, có xét đến năm 2025”. Sự phát triển của ngành công nghiệp cơ điện tử chắc chắn là nhân tố quan trọng có tác động mạnh đến sự xuất hiện và phát triển của công nghiệp hỗ trợ (Supporting Industry-SI) cho bản thân ngành cơ điện tử và ngược lại. Trong quá trình nghiên cứu về tiềm năng phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ điện tử của Việt Nam, không thể không đánh giá tiềm năng phát triển ngành cơ điện tử. Bài viết này tập trung phân tích và đánh giá sức hấp dẫn của ngành cơ điện tử Việt Nam theo tiếp cận phân tích ngành với những ví dụ minh họa từ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô.
Từ khóa: Công nghiệp hỗ trợ, Ngành cơ điện tử, Tiềm năng phát triển, Sức hấp dẫn của ngành, sản xuất và lắp ráp ô tô
Tra cứu bài báo