Sản xuất và chế biến miến dong ở Hưng Yên: Triển vọng phát triển bền vững

KT&PT, Số 184 (II), tháng 10 năm 2012, trang 111-116
Tóm tắt: Sản xuất và chế biến miến là ngành nghề truyền thống của các hộ gia đình ở Hưng Yên, nó không chỉ tạo ra công ăn, việc làm cho người nông dân lúc nông nhàn mà còn góp phần làm tăng thu nhập của hộ. Bên cạnh những lợi ích xã hội và kinh tế, hoạt động chế biến đã gây ra những tác động tiêu cực như ô nhiễm môi trường do lượng chất thải trong quá trình chế biến, việc sử dụng các loại hóa chất trong tẩy rửa, không đủ điều kiện vệ sinh trong phơi sấy, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo, điều kiện bảo hộ lao động cho người chế biến chưa được quan tâm,… Nghiên cứu được đặt ra nhằm tìm hiểu thực trạng sản xuất và chế biến trong quá trình chế biến miến dong trên cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.
Từ khóa: Sản xuất, chế biến dong riềng, phát triển bền vững
Tra cứu bài báo