Hoàn thiện thủ tục hành chính thuế về kê khai thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 31-36
Tóm tắt: Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế là vấn đề mà Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Việt Nam đang gấp rút tiến hành. Việc cải cách TTHC thuế trước hết để đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế trong nước. Ngoài ra, cải cách TTHC thuế sẽ góp phần cải thiện thứ hạng cạnh tranh về thuế của Việt Nam (do Ngân hàng Thế giới đánh giá) so với các nước khác trong khu vực. Chính vì vậy, hoàn thiện TTHC thuế được các Cục thuế, chi cục thuế trên cả nước ráo riết triển khai. Cục thuế Hà Nội cũng đã thực hiện khá nhiều giải pháp để hoàn thiện TTHC thuế cho doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều những vướng mắc trong thủ tục kê khai thuế. Bài viết này sử dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp (trong đó có điều tra khảo sát) để làm rõ những vướng mắc đó và đưa ra một số đề xuất hoàn thiện như giảm tần suất kê khai thuế, tính toán cụ thể chi phí tuân thủ TTHC cho người nộp thuế...
Từ khóa: Thủ tục hành chính thuế, thủ tục khai thuế
Tra cứu bài báo