Quan hệ giữa các yếu tố nhận thức với ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động tại thành phố Hồ Chí Minh

KT&PT Số 184, tháng 10 năm 2012, trang 37-45
Tóm tắt: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ viễn thông và thiết bị, chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ) ngày càng gắn liển với đời sống của người tiêu dùng. Chiếc ĐTDĐ giờ không chỉ là một thiết bị đàm thoại mà trở thành phụ kiện thời trang, văn phòng thu nhỏ, thiết bị giải trí, học tập và thậm chí thay thế cho cả thẻ ATM… Những thiết bị di động đang thay đổi hành vi mua sắm và kỳ vọng không chỉ người tiêu dùng, mà còn là cả ngành công nghiệp kinh doanh dịch vụ trên qui mô toàn cầu. Nếu sự phát triển của thương mại điện tử (TMĐT) đã mở ra một cuộc cách mạng làm thay đổi các phương pháp kinh doanh truyền thống, thì thương mại di động (TMDĐ) dần nổi lên như là sự thay thế và ðóng một vai trò ngày càng quan trọng trong các khía cạnh kinh doanh và đời sống xã hội. Ngoài việc quan tâm chính về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật và điều kiện kinh tế xã hội, nhận thức của người tiêu dùng về các hệ thống TMDĐ cũng là yếu tố quan trọng đóng góp vào sự thành công của việc triển khai, duy trì và phát triển hệ thống TMDĐ. Một số công ty đã phạm sai lầm rất nghiêm trọng trong việc phát triển các hệ thống hiệu quả hơn, tốt hơn nhưng đã bỏ qua người tiêu dùng, không hiểu hoặc hiểu sai về người tiêu dùng, bất kể tính sẵn sàng của họ. Do đó, để xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh thành công, các nhà cung cấp dịch vụ cần phải biết những yếu tố quan trọng nào tác động đến ý định sử dụng dịch vụ TMDĐ của người tiêu dùng. Vấn đề xem xét những yếu tố nào tác động đến ý định sử dụng TMDĐ đã được nhiều nhà nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng về tiếp thị trên thế giới quan tâm và tập trung nghiên cứu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên đối Việt Nam, vẫn chưa có các nghiên cứu được công bố về lĩnh vực này, đây chính là lý do nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố nhận thức tác động vào xu hướng chấp nhận các dịch vụ TMDĐ của người tiêu dùng tại TPHCM, đồng thời các kết quả từ dữ liệu nghiên cứu cũng sẽ được phân tích và diễn dịch cho phù hợp môi trường kinh doanh thực tế nhằm cung cấp một số ý tưởng sơ khai cho những doanh nghiệp nào dự định thiết lập và phát triển hệ thống TMDĐ trong hiện tại và tương lai.
Từ khóa: thương mại di động, dịch vụ, nhận thức
Tra cứu bài báo