Thị trường chứng khoán Việt Nam: Hiệu ứng tháng giao dịch

KT&PT Số 185, tháng 11 năm 2012, trang 44-49
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu sự xuất hiện của hiệu ứng Tháng giao dịch trong năm (The month of the year effect) trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình hồi quy biến giả được áp dụng với chuỗi dữ liệu lợi tức của thị trường từ năm 2000 đến năm 2011. Kết quả cho thấy sự xuất hiện của hiệu ứng tháng giao dịch trong năm. Kết quả này bổ sung thêm vào những luận cứ chứng minh: thị trường chứng khoán Việt Nam không đạt mức hiệu quả yếu.
Từ khóa: Hiệu ứng tháng giao dịch, Mô hình biến giả, Thị trường hiệu quả
Tra cứu bài báo