Hiệu quả kinh tế của chính sách cải tạo chung cư cũ Hà Nội- Trường hợp dự án N3, chung cư cũ Nguyễn Công Trứ

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 89-96
Tóm tắt: Hà Nội hiện có hơn 456 chung cư cũ xuống cấp. Năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34/2007/NQ – CP “về một số giải pháp để thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ” và năm 2008 Hà Nội ban hành Quyết định 48/2008/QĐ – UBND “về ban hành quy chế xây dựng lại các khu chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội” tạo cơ sở pháp lý cải tại chung cư cũ. Dự án cải tạo chung cư cũ A1, A2 (dự án N3) đang gặp trục trặc về vấn đề đền bù, thu hồi đất và tái định cư. Nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả kinh tế đối với chính sách cải tạo chung cư cũ dựa trên chính sách hiện hành mà dự án đang muốn áp dụng. Ngoài ra, để có cái nhìn tổng thể về chính sách cải tạo, nghiên cứu đánh giá tính hiệu quả dự án nếu dự án áp dụng cơ chế đền bù, thu hồi đất, tái định cư theo kinh nghiệm quốc tế được Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và dự án Kim Liên (chung cư cũ đầu tiên của Hà Nội đã cải tạo thành công). Cuối cùng, nghiên cứu thảo luận kết quả phân tích và gợi ý chính sách.
Từ khóa: cải tạo chung cư cũ, tái định cư, thẩm định kinh tế
Tra cứu bài báo