Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng thương mại

KT&PT Số 188 (II), tháng 02 năm 2013, trang 48-53
Tóm tắt: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong những chiến lược phát triển được đặt lên hàng đầu của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên thế giới. Các dịch vụ ngân hàng điện tử ứng dụng công nghệ hiện đại mang lại nhiều thuận tiện cho người sử dụng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian với giao dịch đơn giản. Cho đến nay, hầu hết các NHTM tại Việt Nam đều triển khai, phát triển và mở rộng dịch vụ ngân hàng điện tử. Bài viết này, tác giả giới thiệu khái quát về các loại dịch vụ ngân hàng điện tử, thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại các NHTM Việt Nam đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển dịch vụ này trong thời gian tới.
Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng điện tử, Ngân hàng thương mại
Tra cứu bài báo