Kinh tế thế giới năm 2012 và triển vọng năm 2013

KT&PT Số 188, tháng 02 năm 2013, trang 3-10
Tóm tắt: Kinh tế toàn cầu năm 2012 phục hồi chậm chạp nhất là ở các nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp cao, tự do hóa thương mại khu vực và song phương được đẩy mạnh, nhưng đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm tăng trưởng do thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư và do thanh khoản kém. Các ứng phó chính sách vẫn chủ yếu xoay quanh nới lỏng tiền tệ, kích cầu, và tái cấu trúc các ngân hàng. Kinh tế toàn cầu năm 2013 có thể tăng nhanh hơn, song không có sự chuyển biến lớn. Những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 là thắt chặt tài chính ở Mỹ và khủng hoảng nợ công ở châu Âu cũng như nguy cơ một cú sốc giá dầu do chiến tranh ở Trung Đông.
Từ khóa: Kinh tế thế giới, chính sách kinh tế, tăng trường, thương mại, đầu tư, thất nghiệp, lạm phát
Tra cứu bài báo