Xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc: Hiện trạng và một số giải pháp thúc đẩy

KT&PT Số 189 (II), tháng 03 năm 2013, trang 11-16
Tóm tắt: Trong hơn 26 năm đổi mới, hàng nông sản Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong các nước đối tác, Trung Quốc luôn là nước nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Đây là một thị trường lớn, đầy tiềm năng nên Việt Nam có cơ hội và điều quan trọng là phải tận dụng cơ hội ra sao để gia tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị trường này. Vì vậy, bài viết sẽ đi vào phân tích và đánh giá đúng thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc một cách bền vững và hiệu quả.
Từ khóa: Xuất khẩu, nông sản, thị trường Trung Quốc
Tra cứu bài báo