Chính sách khuyến khích các doanh nghiệp may Việt Nam hướng vào thị trường nội địa: Hiện trạng và một số giải pháp hoàn thiện

KT&PT Số 190 (II), tháng 04 năm 2013, trang 73-75
Tóm tắt: Trong hơn 26 năm thực hiện đường lối mở cửa và hội nhập quốc tế, ngành may Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp may của Việt Nam nói riêng đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích xuất khẩu chung của ngành dệt may Việt Nam. Tuy nhiên, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nên các doanh nghiệp may xuất khẩu của Việt Nam đang gặp không ít khó khăn trên thị trường quốc tế. Trong khi đó, đã nhiều năm các doanh nghiệp may của Việt Nam không chú ý, thậm chí xem nhẹ thị trường “sân nhà”, nên hàng may mặc của Trung Quốc và của nhiều hãng nổi tiếng của các nước khác đã chiếm thị phần đáng kể tại Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng khó khăn cho các doanh nghiệp may Việt Nam. Vấn đề đặt ra là các nhà hoạch định chính sách và quản lý phải làm gì để vừa khuyến khích, vừa hỗ trợ các doanh nghiệp may Việt Nam hướng vào từng bước chiếm lĩnh lại thị trường nội địa. Bài viết sẽ đi vào trình bày hiện trạng chính sách đối với các doanh nghiệp may Việt Nam thời gian qua, chỉ ra những bất cập chủ yếu, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp may Việt Nam vào thị trường nội địa.
Từ khóa: Doanh nghiệp may, thị trường nội địa, cạnh tranh
Tra cứu bài báo