Tăng cường hoạt động truyền thông marketing tích hợp (IMC) trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

KT&PT, Số 191, tháng 5 năm 2013, trang 30-40
Tóm tắt: Truyền thông marketing (marketing communication) còn được gọi là xúc tiến hay xúc tiến- khuyếch trương(Promotion). Ngoài ra, ở Việt Nam còn có những tên gọi khác như: giao tiếp khuyếch trương, chiêu thị... Dù gọi bằng cách nào thì bản chất của truyền thông marketing cũng chính là sự truyền tin về sản phẩm/dịch vụ và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ mua hàng. Từ khi xuất hiện, truyền thông marketing đã trải qua những bước phát triển khác nhau và ngày càng hiện đại, tiến bộ hơn như: truyền thông đơn lẻ/đơn thuần, truyền thông hỗn hợp và truyền thông tích hợp (IMC). Ở Việt Nam, mặc dù truyền thông marketing cũng đã chính thức được tiến hành trong vòng hai thập kỷ gần đây, song khái niệm IMC vẫn còn mới mẻ và xa lạ. Bài viết dưới đây muốn góp tiếng nói để IMC không còn xa lạ bằng việc tập trung trả lời hai câu hỏi: Vì sao và làm thế nào để tăng cường IMC trong các doanh nghiệp ở Việt Nam? Bài viết được hoàn thành chủ yếu dựa trên nguồn dữ liệu thứ cấp và sự nghiên cứu, quan sát của chính tác giả.
Từ khóa: Truyền thông, xúc tiến, quảng cáo, khuyến mại, bán hàng cá nhân
Tra cứu bài báo